VT01
Mercedes Truck
Ca 9,5 cm 

VT02
Faun Truck Liten
Ca 9,2 cm 

VT03
Faun Truck Mellan
Ca 12,0 cm

Art.No. 1423 

VT04
Faun Truck Stor (#1462)
Ca 16,7 cm


 

De tre olika Faun truckarna tillsammans. 

VF01
Traktor
Ca 9,0 cm

Art.no. 1421 

VF02
Traktor (större)
Ca 12,0 cm

Nedan ser vi VF01 och VF02 tillsammans. 

VI01
Traktor-vagn (2 hjul)
Ca 8,5 cm

Även denna vagn har Art.no. 1421. 

VI02
Traktor-vagn (4 hjul)
Ca 17,0 cm

Art. no. 1463 

VN01
Lokomotiv 1
Ca 10,0 cm 

VN02
Lokomotiv 2
Ca ?,? cm

Bilden tagen från Ebay.

 

VN03
Lokomotiv 3
Ca 10,0 cm

Osäker på om detta är VinylLine eller Stelco. Den är i alla fall producerad av A. Kürschner och märkt AK. Eftersom den inte är märkt med VinylLine, så borde den ha producerats under Stelco-eran, men jag vet inte. Nu har den hamnat här och får heta VN03 tills vidare. (Bilden har jag fått av Walter)


VN04
Tågvagn 1
Ca 11,7 cm