I dagsläget har jag identifierat 22 olika modeller av bilar. För en liten presentation av de olika modellerna så kan du klicka på motsvarande länk för modellen i listan nedan.