För nästan alla traktorer som gjordes så gjordes det också en vagn som passade till den. Man kunde antingen köpa traktorn eller också kunde man köpa ett kit bestående av traktorn och vagnen. Om man kunde köpa bara vagnen vet jag inte. Jag har iallafall hittat sex olika vagnar som hörde till traktorerna. Dessa visas på nästföljande sidor.