Bland lastbilar, tankbilar och olika arbetsfordon så har jag hittat 29 olika modeller som har gjorts av Galanite. Många av dessa modeller är helt omärkta, oftast hade de bara ett klistermärke som det stod Galanite på. Flera av de något större modellerna består av samma hytt, men där man har monterat på ett lastflak, ett dumperflak, en tank eller stege.

För en liten presentation av de olika modellerna så kan du klicka på motsvarande länk för modellen i listan nedan.