Galanite använde sig av lite olika hjultyper för sina småbilar (1:43-orna), närmare bestämt tre stycken. Ibland ser man röda eller gula hjul på vissa modeller, dessa hjul använde dock aldrig Galanite utan de är gjorda senare när Galanite hade sålt sina modellformar.


 
 
 

   Hjultyp 1.                                                       Hjultyp 1 med navkapslar.

   Hjultyp 2.                                                       Hjultyp 3.

    Rött hjul av typ 3 (från en "falsk" Galanitebil).


Exempel på bilar med "navkapslar".


 

Det finns också Galanite-modeller som har fått bredare hjul. Dessa är aldrig märkta med Galanite så förmodligen gjordes de senare av något annat företag som köpt gjutformarna från Galanite. Här ovan ser man några exempel på bilar med sådana hjul.