PLASTBILAR
header

Översikt - Numrering

I ett försök att identifiera alla modeller som finns gjorda av olika tillverkare så är det rätt bra att ge modellerna ett nummer. Jag har gjort ett enkelt numreringssystem som är uppbyggt av tre eller fyra alfanumeriska tecken. Det första tecknet är alltid en bokstav som står för det företag som tillverkade modellen. Således betyder:

G = Galanite.
T = Tomte-Lærdal
C = Alskog Design Combiplay
M = Miniflex
V = Vinyl Line
S = Stelco
N = Norddeutsche Plastic (NP)
A = Auburn Rubber

Modellerna som är gjorda av Tomte-Lærdal och Miniflex är redan numrerade och för nästan alla modeller så finns även detta nummer intryckt i plasten undertill. Detta nummer följer efter det första tecknet. Således så betyder exempelvis T03 att det är en Tomte-Lærdal med modellnumret 3, vilket råkar vara en Sunbeam Alpine och M12 betyder att det är en Miniflex med modellnumret 12 vilket är en Porsche.
 
Men andra märken, som t.ex Galanite, är inte märka med något nummer. För dessa så har jag valt att göra ytterligare en uppdelning beroende på vad för slags fordon det är. Det är det andra tecknet som representerar fordonstypen enligt följande engelska beteckning:
 
A = Auto/Station Wagon (Bil)  
F = Farm Tractor/Construction (Traktor)  
T = Truck/Bus (Lastbil)  
I = Farm Tractor Implements (Traktor-vagn, etc)  
E = Fire Engine (Brandbil)  
N = Train (Tåg och vagnar)  
R = Racer (Racerbil)  
C = Motorcycle (Motorcykel)  
P = Aircraft (Flygplan, Helikopter)  
B = Boat/Ship/Submarine (Båtar)  
 
Den tredje och fjärde positionen är ett löpnummer startande på 01. Till exempel så har Alskog's Volvo Amazon fått nummer CA02 och GF07 är Galanites BM Volvo 800 traktor.
Auburn Rubber har gjort en mängd fordon i plast, och jag har inte alls någon koll (ännu) på hela dess produktion. Därför har jag idag inte numrerat dessa. Många av Auburn modeller har dessutom redan ett tresiffrigt nummer i plasten. (Auburns tidigare modeller i gummi finns dock väl dokumenterade enligt samma princip.)
Detta numreringssystem är flexibelt vilket gör att det är enkelt att lägga till nya nummer när nya modeller dyker upp för en märke eller när ytterligare märken skall läggas till och katalogiseras.

Overview

Exempel på numrerade bilar. En Miniflex M03 och en Tomte-Lærdal T16


Föregående sida Nästa sida