ST01
Bandvagn Caterpiller
Ca 11,6 cm

Samma modell som Galanite gjorde (GT03). Vet inte vem som har kopierat vem. Kanske båda har kopierat från amerikanska Auburn som har en liknanade modell. 

ST02
Arbetsfordon
Ca 12,5 cm (inkl. skopa)

Märkt under med Stelco. 

ST03
Lastbil med släp
Ca 14,0 cm 

SP01
Propellerplan 1
Ca 8,8 cm 

SP02
Propellerplan 2
Ca 9,0 cm 

SP03
Passagerarplan
Ca 10,7 cm 

SP04
Stridsplan
Ca 10,7 cm


SP05
Helikopter
Ca ?,? cm

Den här bilden som jag har hittat på internet, ska enligt uppgift också vara gjord av Stelco. Jag har ingen anledning att tvivla på det. Tills vidare så får jag söka efter ett eget exemplar eller åtmindstone en bättre bild.