T17
Willy's bärgningsbil
Ca 9,5 cm

Svår att hitta med original-krok. 

T18
Landrover
Ca 9,0 cm 

T19
Fordson traktor
Ca 8,7 cm

Denna modell är inte numrerad, men betraktas allmänt som nummer 19. 

T20
Släpvagn till traktorn (T19)
Ca 9,5 cm

Inte heller denna modell är numrerad, men betraktas allmänt som nummer 20. Till vagnen så finns det också 9 stycken mjölkflaskor. För att skilja denna från Galanites snarlika vagn (GI01) så kan man jämföra de fästanordningar bak på flaket (lemmarna ) som är böjda på Tomte men raka på Galanite. T20 har också en pigg i flaket för att fästa mjölkflaskorna.