T33
Lokomotiv
Ca 11,0 cm

Denna modell är inte numrerad. Här kallar jag den för nummer 33. Men tidsmässigt så dök den upp mellan modell T22 och T23. 

T34
Passagerarvagn
Ca 11,5 cm

Denna modell är inte numrerad. Här kallar jag den för nummer 34. Men tidsmässigt så dök den upp mellan modell T22 och T23. 

T35
Kolvagn
Ca 11,0 cm

Denna modell är inte numrerad. Här kallar jag den för nummer 35. Men tidsmässigt så dök den upp mellan modell T22 och T23.